لیست شماره حساب های کارگزاری مبین سرمایه


لیست شماره حساب های بورس اوراق مبین سرمایه:

ردیف

بانک

شماره حساب

شماره شبا

1

بانک ملت

4209211119

050120000000004209211119

2

بانک تجارت

104316360

730180000000000104316360

3

بانک سامان

8494010353211

590560084904001035321001

4

بانک ملی

108179203001

250170000000108179203001

5

بانک صادرات

103469675000

450190000000103469675000

6

بانک پارسیان

02100024554003

850540125502100024554003

7

بانک پاسارگاد

207110118720251

270570020711011872025001

8

بانک مهر ایران

30141130873751

050600301401103087375001

9

بانک رسالت

1047580241

400700001000224758024001

10

بانک رفاه کارگران

208133677

130130100000000208133677

11

بانک آینده

100291986007

170620000000100291986007

12

بانک شهر

100842634239

670610000000100842634239

13

بانک اقتصاد نوین

130258762021

660550013000205876202001

 

 

لیست شماره حساب های صندوق مشترک مبین سرمایه:

ردیف

بانک

شماره حساب

شماره شبا

1

بانک سامان

835810222102221

240560083581022210222001

2

بانک پاسارگاد

2078100144289621

250570020781014428962101

3

بانک تجارت

104349404

910180000000000104349404

4

بانک ملت

5586753312

040120020000005586753312

 

 

لیست شماره حساب های بورس انرژی مبین سرمایه:

ردیف

بانک

شماره حساب

شبا

1

بانک ملی

110219125006

640170000000110219125006

2

بانک ملت

1555470484

690120000000001555470484

 

 

لیست شماره حساب های بورس کالای مبین سرمایه:

ردیف

بانک

شماره حساب

شماره شبا

1

بانک ملت

1556192395

400120000000001556192395

2

بانک ملت

5043005388

220120010000005043005388

3

بانک تجارت

104315739

590180000000000104315739

4

بانک کشاورزی

511943229

110160000000000511943229

5

بانک صادرات

104821534008

730190000000104821534008

6

بانک رفاه کارگران

194919419

640130100000000194919419

7

بانک سپه

262800156507

780150000000262800156507

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .