برگزاری همایش "آشنایی با حرفه معامله گری در بازارهای مالی" در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه


برگزاری همایش "آشنایی با حرفه  معامله گری در بازارهای مالی" در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

برگزاری همایش "آشنایی با حرفه معامله گری در بازارهای مالی"

گروه ونداد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
همایش آشنایی با حرفه معامله گری را برای اولین بار برای دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار کرد.

"با پیوستن به گروه ونداد، معامله گری را به عنوان یک حرفه تجربه کنید."

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .