برگزاری جلسه دوم دوره "پرایس اکشن به سبک باب ولمن" - حضوری کرمانشاه


برگزاری جلسه دوم دوره "پرایس اکشن به سبک باب ولمن" - حضوری کرمانشاه

روز شنبه  1398/03/11  راس ساعت 16.30  جلسه دوم دوره حضوری "پرایس اکشن به سبک باب ولمن" در دفتر گروه ونداد برگزار می گردد.

 

آدرس :کرمانشاه، 22 بهمن، خیابان مسجد کوکب رشیدی، روبروی مسجد، ساختمان پزشکان، طبقه چهارم، گروه ونداد

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .